تجهیزات تابلوهای برق ِ کنترل و ملزومات جانبی آنها


تجهیزات تابلوهای برق که طبق استانداردهای مشخص در هنگام نصب و راه اندازی باید مورد استفاده قرار گیرند . سعی شده است در این بخش قرار داده شود . تا مورد استفاده تکنسین ها و مهندسین محترم قرار گیرد .

که به شرح ذیل می باشد .

1- انواع گلندها :(ساده / PVC ) گلند های ضد انفجار و گلندهای ابزار دقیق در سایز های مختلف 

2- انواع شروت در سایزهای مختلف 

3- کمپوند 

4- انواع ترمینال در سایز های مختلف 

کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی