انواع شیرهای دستی و برقی پنوماتیک

شیرهای پنوماتیک انواع مختلفی دار که به چند دسته عمده تقسیم می شوند و شامل فرمان دستی , فرمان بادی , و فرمان برقی که تمامی این ها در سایز ها و اندازهای مختلف به اشکال مورد نیاز ساخته می شود . با وردی و خروجی های متناوب .