انواع سیم و کابل و کاربرد آنها در صنعت

انواع سیم و کابل و کاربرد آنها در صنعت : کاربرد کابل ها در مصارف گونا گون بقدری زیاد و متنوع هست که در جهان امروز کمتر کسی یا صنعتی را بتوان پیدا کرد که از هر از این رشته های ارتباط دهنده به شکلی استفاده نبرد. سیم ها و کابل ها را بر حسب نیاز به به دسته و گروه و سایز های مختلف دسته بندی می کنند . گروه کابل های برق یا کابلهای مخابراتی یا کابل های ابزار دقیق و یا .............