برق صنعتی


بخش اول : شامل کلیه لوازم برق صنعتی شامل انواع کلید های اتوماتیک , کلید های اتوماتیک فیکس یا غیر قابل تنظیم ،،انواع کلید فیوز های مختلف , انواع کنتاکتورهای مختلف AC/DC, انواع بی متال ها .کنترل فاز ، کنترل بار ، انواع تابلوها و لوازم جانبی آنها ،، انواع خازن ها ،،

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش: