انواع ترموستات ها و ترموکنترل ها

ترموستات ها یا ترمو کنترل ها کنترل هایی هستند که در صنعت برای کنترل حرارت از آنها استفاده می شود . به طریق که برای کنترل گرمای تولید شد در حدی که حرارت مورد نیاز هست می توان مدار فرمان را طوری تنظیم کرد که در آن نقطه تنظیم شده منبع تولید حرارت خاموش شود و حرارت در حد مورد نیاز متوقف شود ودیگر از آن حد نیاز بالاتر نرود . و به مجرد منفی شود حرارت تنظیم شده دو باره منبع تولید حرارت بطور اتوماتیک روشن شد و حرارت را به سطح مورد تنظیم شده برسان و این پروسه مرتبه تکرار شده تا حرارت مورد نیاز و تظیمی تا زمان تظیم شده یک نواخت باشد . برای این منظور سازندگان مختلف ترموکنترل و ترموستات ترمترهایی را تولید کرده اند که بسیار پیشرفته و دارای ویژه گی های خاص خود می باشد که در ذیل به آنها اشاره خواهد شده