لوازم و تجهیزات کنترل فشار یا پرشر سویئچ ها و تست فشار یا پرشر گیج و فلو کنترل ها


لوازم کنترل و تسب فشار شامل انواع پرشر سویئچ و انواع گیج ها در سایز و فشاری های مختلف کاری می باشد .

پرشر سویئچ یا کلید فشار چیست ؟ و کاربرد آن در صنعت چگونه است .

پرشر گیج یا گیج فشار چیست ؟ و کاربرد آن در صنعت چگونه هست .

ترانسمیترفشارچیست؟  کاربرد  آن  در  صنعت  چگونه  هست.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی