کلید فیوز های مینیاتوری یکی از پر مصرف ترین از این نوع فیوزهای اتوماتیک هستند